Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Referat styremøte 06.03.14

07.03.2014 12:34

Styremøte 06.03.14

Sted: hos Maiken

Møtt: Elin, Maiken, Heidi, Tove og Carina

Ikke møtt: Beate og Ilja


Sak 1: rideleiren

Dato er satt til 22-26 mars

Pris: 1900,- (flere barn i samme husstand 1500,- barn nr to og 1100,- barn nr tre)

Minileiren: et barn og en voksen 500,- for onsdag til torsdag.

Instruktører: valg av instruktører. Maiken tar minirideleiren for de minste. 

Etterlysning av en person som vil ha ansvar for rideleiren.

Maiken sender ut invitasjon så fort som mulig med mer informasjon.


Sak 2: klubbmesterskapet

Diskusjoner omkring hvordan disipliner skal deles inn.

Pris: 500,- pr.deltager (valgfritt antall disipliner)


Sak 3: Gjennomgang av innkommende forslag til årsmøtet.


—————

Tilbake