Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Referat styremøte 14.jan

15.01.2014 10:30

Styremøtet denne gang fant sted hos Tove Flatelid på Teland

Saker:

1. Forslag om dato til rideleir 2014:
   22-26 juli (Maiken jobber videre med saken og kommer med invitasjon)

 

2. Klubbmesterskap 2014: 3-4 mai

 

3. Kveldsstevne m/mulighet for kvalifisering: 27.mai

 

4. Årsmøte: 10.mars kl.19.00
5. Medlemsmøte: 5.februar kl.19.00
   (Elin Johannssen kommer med videre invitasjon og informasjon om disse)

 

6. Hølledagene: Styret har kommet med forslag til pengefordeling og fremtidig bruk av økonomien i gladur

 

7. Årsregnskap fra NM: Jobbes enda med dette, men skal være klart i februar, og vil derfor fremlegges på årsmøtet

 

8. Aktiviteter for de under 18år som hjalp til med dugnadsarbeid i sommer: Maiken kommer tilbake til dette med mer informasjon

 

9. Vintercuper: 8.februar og 30.mars i KVS hallen i Lyngdal

 

10. GladurGalla: Kom gjerne med forslag til hvem du mener har utpekt seg med noe spesielt i 2013, send en mail til skoie_nonni@hotmail.com

 

Vi trenger mer aktiviteter på Gladurs hjemmeside, send gjerne inn bilder eller referater fra aktiviteter og stevner som gjennomføres. send det til skoie_nonni@hotmail.com , så skal jeg legge det ut så fort jeg klarer.

—————

Tilbake