Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Styret

 

 Beskrivelse av Sporti 

 
Styret 2017
Verv Navn Telefon E-post
Leder:  Kariann Sjølingstad
91601918
leder@gladur.org
Nestleder:  Ingrid Otterdal
95825084
nestleder@gladur.org
Sekretær:                                  Nina Arnesen
92667777
nina@farsund-norway.com
Kasserer: Jorunn Egeli    
90599540
jorunn_egeli@hotmail.com
Sportsansvarlig: Svein Rafoss
91634191
svein@vabb.no
Utdanningsansvarlig:                 Ilja Svensson     90759740 Svenssonilja@gmail.com
Barne- og ungdomsansvarlig: Anne Rita Berg
99259792
ungdomsansvarlig@gladur.org
1.vara: Tor Berget   1.vara@gladur.org
2.vara:  Stig Drange   2.vara@gladur.org
3.vara: Kjersti Tinnen Omestad
 
3.vara@gladur.org
Revisor: Anja Stokkeland    

 

Komiteer og annet 2017
Verv Navn Telefon E-post
Turansvarlige: Tina Svindal / Linda Lande   tur@gladur.org
Kioskkomité:      
Valgkomité:      
Stevnekomité:      


 


 

Referater fra styremøter i 2011

Møte nr. 5 2011 - 081211

Møte nr. 4 2011 - 040811

Møte nr. 3 2011 - 090511

Møte nr. 2 2011 - 240311

 Møte nr. 1 2011 - 130111 

 

Referater fra styremøter i 2010

Møte nr. 4 2010 - 111010


Møte nr. 3 2010 - 120810

Møte nr. 2 2010 - 200510

Møte nr. 1 2010 - 020210

 

Referater fra styremøter i 2009

Møte nr. 5 2009 - 0912092

Møte nr. 4 2009 - 100909

 

Årsmøte for 2011

Innkalling til årsmøte - se den her.

Årsmelding 2011 - se den her.

Styrets beretning 2011 - se den 
her.

Resultatregnskap 2011 - se det 
her.

Balanse 2011 - se den her.


Bokføring og regnskap 2011 - se det her.

Resultatregnskap og balanse 2011 - se det her.

 

Årsmøte for 2010

Saksliste årsmøtet for 2010

Årsmelding for 2010

Styrets beretning for 2010

Regnskap for 2010

Årsmøteprotokoll

 

Årsmøte for 2009

Innkalling til årsmøte 2010 

Årsmelding for 2009 

Styrets beretning for 2009 

Regnskap for 2009 

Valgkomiteens innstilling