Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Sport

 


Innhold på denne siden:

Forskjellig om stevner - linker til informasjoner, regler og skjemaer til stevner
Aldersklasser på stevner - disse gjelder for alle islandsheststevner
Resultater fra stevner - resultatlister fra Gladur's stevner
Dommere i Gladur - oversikt over klubbens dommere
Kurspolicy i Gladur - utarbeidet av styret til bruk for alle som arrangerer kurs i Gladur's regi


 

Forskjellig om stevner

Stevnestrukturen NIHF 2017

Vaksinasjonsregler for hesteinfluensa

Skjemaer til stevner og arrangementer

Stevnehåndboken


Oversikt over ovalbanedisipliner
 

 

Aldersklasser på stevner

Rekrutt ( uten plassering og karakterer)

Barn (m/plassering og karakterer)
6 - 11 år

11 – 13 år


Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år
Junior 13 – 15 år Dvs. alle har gebursdag 1. januar det året de er født
Ungrytter 16 - 21 år Årsklassene regnes fra og med alder
Senior 21 år + til og med alder


 

Resultater fra tidligere stevner
 

19.08.12 Resultater - Klubbmesterskapet - se her.
08.05.12 Resultater fra kveldskvalifisering 8. mai - se her.
21.04.12 Resultater fra kvalifiseringsstevnet 20. 21. april - se her.
28.03.12 Resultater fra kveldskvalifisering 28. mars - se her.
29.01.12 Resultater fra vintercupen 29. januar- se her.
04.12.11 Resultater fra vintercupen 4. desember - se her.
14.08.11 Resultatlister fra Klubbmesterskapet - finner du her.
15.05.11 Resultatlister fra Kvalifiseringsstevne 15. mai - finner du her.
06.02.11 Resultatlister fra Vintercup 3 2010/11 - finner du her.
19.11.10 Resultater fra Skoies Vintercup 1 2010/11, finner du her.
22.08.10 Resultater fra Klubbmesterskapet, 21.-22. august, finner du her.
25.04.10 Resultater fra Vintercup 3, finner du her.
21.02.10 Resultater fra Vintercup 2, finner du her.
29.01.10 Resultater fra Vintercup 1, finner du her.
25.08.09 Resultater fra Klubbmesterskapet, 21.-23. august, finner du her.
03.08.09 Resultater fra Birkenes Open, 1. august, finner du her.
15.06.09 Resultater fra Gladurstevnet 12.-14. juni, finner du her.
21.05.09 Resultater fra Kvalikstevne 21. mai, finner du her.
09.04.09 Resultater fra Birkenes open, 9. april, finner du her.
22.03.09 Resultater fra Agria Vintercup nr. 4, finner du her.
01.03.09 Resultater fra Agria Vintercup nr. 3, finner du her.
08.02.09 Resultater fra Agria vintercup nr. 2, finner du her.
19.01.09 Resultater fra Agria vintercup nr. 1, finner du her.
 


 

 

Dommere i Gladur

Janne Biribakken, Fossjordet 48, 4550 Farsund, 901 18 412, jannebiri@hotmail.com 
Lillian Kvalen, Try 32, 4640 Søgne, 948 68 619, l.kvalen@hotmail.com 
Rune Svendsen, Sørig E Sørig Engvej 35 9881 Bindslev - Danmark , 917 17 097,   rune@teland.dk
  Anja Aurenes, Svarttjønnheia 135, 4645 Nodeland, 472 43 499, anja@aurenes.no
Maiken Skoie, Repslagergata 4, 4515 Mandal, 906 81 815, m.skoie93@gmail.com
 
 
 

 


 

 

Kurspolicy Gladur

Hensikt 

Det finnes en gammel instruks for organisering av kurs, men styret har besluttet å utarbeide en egen kurspolicy. Dette gjøres for å sikre en god gjennomføring både sett fra deltakerne, klubben og instruktøren sitt ståsted. I tillegg skal policyen sikre at det er en fornuftig prisstruktur på kursene og at kursene og pris gjenspeiler målgruppens behov og betalingsevne.


Målgruppe

Gladurs medlemmer, kursdeltagere, kursarrangører og instruktører.


Gladurs ansvar og krav 

- Alle kurs i Gladurs regi skal godkjennes av kursansvarlig.
- Kursansvarlig er Gladurs representant mot instruktør og kursdeltagere i all kurssammenheng.
- Gjøre instruktøren oppmerksom på instruktørkontrakt og sørge for at denne blir underskrevet.
- Ved bestilling av reise/billetter til instruktør bestilles rimeligste alternativ og i tillegg betales avbestillingsgebyr.
- Betaling skal skje via bank til Gladurs konto og ikke kontant. Kursansvarlig leverer liste over deltakere til kasserer for å sjekke/sikre at kurset er betalt innen fristen.
- Deltagere skal få påmeldingsbekreftelse så raskt som mulig og senest ved påmeldingsfristens utløp.
- All påmelding sendes kursansvarlig og ved påmelding oppgis mobilnummer til deltaker.
- Oversikt over timer og annen informasjon publiseres på Gladurs nettsider.


Instruktørens ansvar 

Betaling skal skje via bank og ikke kontant.
Instruktørkontrakt skal underskrives.


Deltagers ansvar 

- Det er alltid bindende påmelding, med mindre annet er spesielt avtalt.
- Møte opp i tide.
- Gjøre eventuelt dugnadsarbeid i forbindelse med kurset.


Spesielt for sesonggrupper/kursserier 

Ved sesonggrupper menes grupper som rekruttgruppe, konkurransegruppe, seniorgruppe osv. Gladur forbeholder seg retten til å endre struktur, innhold og kursopplegg etter hva man ser medlemmene har behov og interesse for. Dette vurderes før hver anbudsrunde. Gladur legger før hver ny kurssesong (skoleår) de kurspakkene man ønsker gjennomført ut på anbud. 

Anbudet skal omfatte:

- Kursopplegg (hvilke tema skal gjennomgås på de forskjellige samlingene).
- Hvilke fasiliteter som lokaliteter, bane, innkvartering for mennesker og hester kan kursarrangør tilby.
- Instruktørens kvalifikasjoner.
- Pris.
- Antall deltagere.
 

Styret forbeholder seg retten til å velge det beste tilbudet.

Alle kontrakter på sesongkurs inngås for kun ett år av gangen.