Gjør livet til en fest, ri islandshest!


 Styrets dokumenter

2018

Medlemsmøte etter årsmøtet 2018      Klikk Her

Medlemsmøte 15.03.2018                   Klikk her

Styrets beretning 2018                       klikk her

Revisors beretning                               klikk her 

Balanserapport 2018                           klikk her

Resultatrapport 2018                           klikk her 

Budsjettforslag 2019                           klikk her

Valgkomiteens innstillinger                  klikk her

 

Referat fra årsmøtet 2018                  klikk her

Referat fra styremøte 1                      klikk her

Referat fra styremøte 2                       klikk  her  

Referat fra styremøte 3                      klikk her 

Referat fra styremøte 4                      klikk her

Referat fra styremøte 5                      klikk her

 

2017

Samarbeidsavtale med Søgne Videregående Skole 2017          Klikk her

Gladur årsmelding 2017           Klikk her

Styrets beretning 2017             Klikk her

Revisors Beretning                   Klikk Her

Resultatrapport 2017                Klikk her

Balanse rapport 2017                Klikk her

Budsjett 2018                             Klikk her

Valgkomiteens innstillinger      Klikk her

 

Referat fra årsmøtet 2017              Klikk her

Referat fra styremøte 1                      Klikk her

Referat fra styremøte 2                      Klikk her

Referat fra styremøte 3                      Klikk her

Referat fra styremøte 4                      Klikk her

Referat fra styremøte 5                      Klikk her

Referat fra styremøte 6                      Klikk her

 

 

 

 

 

2016

 

Årsmøtedokumenter 2016:

 

Gladur årsmelding fra 2016.docx (14593)

Styrets beretning 2016.docx (13101)

Regnskap 2016 2015 2014 2013 2012 og 2011.xlsx (23354)

Budsjett 2017.pdf (49757)

Revisors beretning 2016.docx (11637)

Valgkomiteens innstilling 2017.docx (45692)

 

 

Referat fra årsmøte 2016               Klikk her

Referat fra styremøte 1                      Klikk her

Referat fra styremøte 2                      Klikk her

Referat fra styremøte 3                      Klikk her

Referat fra styremøte 4                      Klikk her

Referat fra styremøte 5                      Klikk her

Referat fra styremøte 6                      Klikk her

Referat fra styremøte 7                      Klikk her

 

 

 
 
Referat fra årsmøtet 2015                Klikk her
 
Referat fra styremøte nr 1                 Klikk her
Referat fra styremøte nr 2                 Klikk her
Referat fra styremøte nr 3                 Klikk  her
Referat fra Styremøte nr 4                 Klikk her
Referat fra styremøte nr 5                 Klikk her 
Referat fra styremøte nr 6                 Klikk her
Referat fra styremøte nr 7                 Klikk her
 
 
 Samarbeids avtale med Søgne Videregående skole                Klikk her
 
 
2014
 
Referat fra styremøte nr 7                  klikk her
Referat fra styremøte nr 6                  klikk her
Referat fra Styremøte nr 5                  Klikk her
Referat møte med SVG                       klikk her
Referat styremøte nr 4                    klikk her
Referat styremøte nr 3                    klikk her
Referat styremøte nr 2                    klikk her
 
Ekstraordinært årsmøte                     klikk her
 
Referat fra styremøte nr 1                  klikk her
 
Referat årsmøtet                          klikk her
 
Regnskap 2013                                 klikk her
Styrets beretning                               klikk her
Valgkomiteens innstilling                    klikk her
Årsmelding                                       klikk her

 

2013

Referat medlemsmøte                        klikk her


Styret

Styret

   Beskrivelse av Sporti    Styret 2017 Verv Navn Telefon E-post Leder:  Kariann Sjølingstad 91601918 leder@gladur.org Nestleder:  Ingrid...

—————