Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Meldemsmøte!

Medlemsmøte torsdag 15.03 kl. 18.00

Sted: Klubbhuset på Gladurbanen i Søgne.

Temaer:
• Årets stevner i Gladur. Ønsker og tanker. Idemyldring.
• Kort foredrag om sits og innvirkning med Rune Espeland.
• Informasjon fra styret. Tilbakemeldinger til styret. 
Det blir stekt vafler og tid til sosialt.